Χαρτοθήκη Z 710 20cm
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ