Δραστηριότητες/Υπηρεσίες Καταστημάτων
 

Υ π η ρ ε σ ί ε ς 
Κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν

 

 

Η αγάπη μας για το ασημένιο αντικείμενο και η ανάγκη
της καλύτερης προώθησής του προς τον τελικό καταναλωτή,
μας ώθησε στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών
προς τα καταστήματα.

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται
σε επιλεγμένα καταστήματα:

  • Σχεδιασμός και δημιουργία ειδικών κατασκευών - αποκλειστικοτήτων.
  • Συντήρηση - επισκευή προϊόντων.
  • Επιμέλεια διαφημιστικού υλικού με προϊόντα δικά μας για το κατάστημα.
  • Σεμινάρια στους πωλητές για την κατασκευή και την πώληση των ασημικών.
  • Υποστήριξη καταστημάτων, με τεχνογνωσία αλλά και υλικό για την προώθηση της ενασχόλησής τους με το ασήμι ως Δώρο Δημοσίων Σχέσεων.

Βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία όλο και περισσότερων
ικανοποιημένων καταναλωτών οι οποίοι προτιμούν
το ασημένιο αντικείμενο ως χρηστικό είδος ή ως επιλογή δώρου.
Αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας είναι
η μεγάλη ανταπόκριση των καταστημάτων και
των πελατών τους, η οποία μας δίνει συνεχώς νέες ιδέες
και δημιουργεί νέες επιτυχημένες συνεργασίες.

 

Υπηρεσίες Εταιριών

Υπηρεσίες Καταστημάτων

Τα νέα μας