Αντίγραφο λάμπας ασετυλίνης 12,5cm
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ