η Τέχνη στην πράξη
 

η   Τ έ χ ν η   σ τ η ν   π ρ ά ξ η

 

 

Όλα μας τα προϊόντα είναι χειροποίητα.
Κατασκευάζονται από τεχνίτες με μεράκι, εμπειρία
και βαθιά γνώση της τέχνης της αργυροχρυσοχοΐας.
Για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα σε ποιότητα
και εμπορικότητα, εμμένουμε στο συνδυασμό
της μελέτης κατασκευής και των σύγχρονων τεχνολογικών
μέσων
αλλά και των παραδοσιακών τεχνικών της αργυροχρυσοχοΐας.

 

Σχέδιο & Κατασκευή

Η Τέχνη στην πράξη