Αντίγραφο αξίνας 11,5cm
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ