Αρχαϊκή τριίρης 11,5cm
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ